Overleg met de Ondernemingsraad

De leden van de RvC sluiten normaliter jaarlijks bij twee overlegvergaderingen van de OR aan. In 2021 is door dhr. Lak namens de RvC in overeenstemming met de OR één overlegvergadering bijgewoond. Daarnaast hebben leden van de RvC verschillende malen contact gehad met het dagelijks bestuur van de OR of haar voorzitter. In 2021 is er afstemming met de OR geweest over het functioneren van commissaris Bax ten behoeve van haar herbenoeming en over de werving en aanstelling van de nieuwe directeur Financiën en directeur P&O.

De RvC heeft in 2021 de wens uitgesproken om in 2022 haar relatie met de OR opnieuw in te richten.