Vergaderingen en overige bijeenkomsten

De Raad is in 2018 vijf keer voor een reguliere vergadering bijeengekomen en tussentijds twee keer telefonisch. 

Teneinde zich ter plekke te laten informeren over de aanleg van de Noord Zuid lijn in Amsterdam heeft de Raad kort voor de officiële opening daarvan een werkbezoek aan deze nieuwe metrolijn gebracht. Tevens heeft de Raad een bezoek aan de Kleiweg gebracht. Een delegatie van de Raad heeft tevens deelgenomen aan een bijeenkomst van de Top 25 van de RET, waarbij kennis is genomen van het Secure Based Leadership-programma waaraan diverse geledingen van het bedrijf deelnemen.