Selectie en Renumeratiecommissie

In 2018 heeft de Raad besloten wederom een vaste Selectie en Renumeratiecommissie in te stellen. Voorzitter van deze commissie is de heer V. van der Chijs en mevr. Bahlmann is als lid aangewezen. De manager P&O van RET verzorgt het secretariaat.

In het verslagjaar is het reglement voor de commissie opgesteld, dat onder andere de taken, bevoegdheden en de vergaderfrequentie regelt. Het reglement is beschikbaar op de website van RET. In verband met de selectieprocedure voor de twee nieuwe leden van de Raad is de commissie een aantal keren dit jaar bijeen geweest.