Personeel en contacten met ondernemingsraad

Enkele leden van de Raad voeren regelmatig overleg met de Ondernemingsraad. De zogeheten ‘Halfjaarlijkse overlegvergaderingen’ van de directie met de ondernemingsraad zijn door twee leden van de RvC bijgewoond. 
Daarnaast hebben leden van de Raad verschillende malen contact gehad met het dagelijks bestuur van de OR of haar voorzitter, onder andere tijdens de selectieprocedure voor de nieuwe commissarissen.