Bijzondere aangelegenheden

Specifieke goedkeuringsbesluiten

 In het verslagjaar hebben zich de volgende bijzondere aangelegenheden voorgedaan, waarvoor krachtens de wet, statuten of de Code de goedkeuring van de RvC is voorgeschreven:

  • de goedkeuring van de bus concessie
  • de investering van meer dan € 100 miljoen in de nieuwe bussen en laadinfrastructuur
  • het aanvragen van leningen hiervoor
  • de procuratieregeling voor Directie en Managers
  • het omzetten van de tijdelijke arbeidsovereenkomst van de statutair directeur in een voor onbepaalde tijd
  • het vaststellen van het nieuwe Bedrijfsplan 2019-2021
  • de bijdrage van de RET in de meerkosten van de Hoekse lijn als gevolg van de vertraging bij de ombouw

 

Tegenstrijdige belangen
Er hebben zich in 2018 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van statutair directeur, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de statutair directeur, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant.


Rotterdam, 26 maart 2019

Raad van Commissarissen


Tineke Bahlmann, voorzitter
Mirjam Nouwen, vice voorzitter
Karin Bax
Steven Lak
Engbert Verkoren