Belangrijke ontwikkelingen in 2018

Het jaar 2018 kende belangrijke positieve ontwikkelingen, maar er was ook een aantal -soms onverwachte- tegenvallers.

Positief was de aanhoudende vervoergroei bij de RET. Sinds 2010 is het aantal reizigers-kilometers met ruim 27% gegroeid (van 700 naar 895 mio, gemiddeld ca. 3,5% per jaar).

Op zich heel verheugend dat steeds meer mensen voor het OV kiezen, maar aangezien het aanbod maar beperkt is uitgebreid, is de bezettingsgraad van de vervoermiddelen steeds verder verhoogd. Met name in de spits gaat dit steeds meer knellen. Dit onderstreept de noodzaak om meer te gaan investeren in capaciteitsuitbreiding van het OV.

Een belangrijke mijlpaal was het besluit voor de vernieuwing van de busvloot van RET. Voor de nieuwe busconcessie zijn in 2018 bijna 200 bussen besteld, waarvan 55 volledig elektrisch en 103 hybride bussen. Vanaf eind 2019 zal circa 80% van de RET bussen volledig nieuw zijn. Hiermee is een investering inclusief de noodzakelijke laadinfrastructuur van meer dan € 100 mio gemoeid. Hiermede is een grote stap gezet naar een geheel emissie loze bus vloot in 2030. 

De bouw van een nieuwe hoofdwerkplaats van de RET aan de Kleiweg (een investering van bijna € 60 miljoen) is volgens planning en binnen budget gerealiseerd. Net na de jaarwisseling is deze geopend. Hiermede beschikt de RET weer over de mogelijkheid om in eigen huis de grote onderhouds- en revisiebeurten voor de trams en metro’s uit te voeren.

Tenslotte moet in dit verband de totstandkoming van het nieuwe Bedrijfsplan 2019-2021 worden genoemd. Na uitvoerige analyses en het raadplegen van externe deskundigen, alsmede na een brede interne consultatie is een toekomstbestendig nieuw Plan gemaakt. Voor de komende drie jaar zijn de strategische doelstellingen aangescherpt en zijn – deels nieuwe - prioriteiten gesteld. Tevens zijn de missie en visie duidelijker omschreven. Een belangrijke accentwijziging betreft ook de toegenomen aandacht voor de duurzaamheid met duidelijke targets voor de CO2 reductie van het bedrijf, alsmede voor veiligheid.

Voor de reizigers was het in 2018 bijzonder vervelend dat de oplevering van de Hoekse lijn een aantal keer moest worden uitgesteld. Als gevolg van problemen bij de infrastructuur, maar met name bij de software voor de spoorbeveiliging, kon de metro-exploitatie van deze lijn in 2018 niet van start gaan. De reizigers bleven op het vervangende busvervoer aangewezen. Voor de meerkosten als gevolg van deze vertraging hebben de gemeente Rotterdam (als opdrachtgever voor de ombouw) en MRDH gelukkig een oplossing bereikt. De RET zal hieraan ook een bijdrage leveren in de vorm van een dividenduitkering aan de gemeente Rotterdam, die in 2019 ten laste van het eigen vermogen zal worden gebracht. Teneinde op het eind van de concessie over de noodzakelijke solvabiliteit te kunnen beschikken, zal de Railconcessie van RET door MRDH met vier jaar worden verlengd (van 2026 naar 2030).

Een onverwachte tegenvaller in 2018 was de vondst van asbest in het metrostation Stadhuis. Als gevolg hiervan moest de exploitatie van deze lijn enkele dagen volledig worden stilgelegd en kon daarna -tijdens de noodzakelijke schoonmaak werkzaamheden- enkele weken niet op dit station gestopt worden.