Auditcommissie

De auditcommissie heeft als taak de RvC bij te staan in zijn controlerende taak en toezicht-houdende rol. De auditcommissie adviseert bij de selectie van de externe accountant. Daarnaast heeft de commissie een toezichthoudende rol inzake de integriteit van de interne en externe financiële rapportages van de vennootschap, de financiering, het beheersen van bedrijfsrisico’s, het planning- en controlesysteem en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie.

De commissie adviseert de RvC over deze onderwerpen en bespreekt governance vraag-stukken. Het reglement van de commissie voldoet aan de vereisten die de Code daaraan stelt en is beschikbaar op de website www.ret.nl.

De auditcommissie heeft, mede ter voorbereiding van de kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening in de RvC, in 2018 vijf keer vergaderd. De commissie bestond in 2018 uit mevr. Nouwen (voorzitter) en de heer Van der Chijs.