Vergaderingen en overige bijeenkomsten

De RvC is in 2021 vijf keer voor een reguliere vergadering bijeengekomen. Deze vergaderingen vonden door de coronamaatregelen digitaal plaats. In het voor en najaar is de RvC fysiek extra bijeengekomen voor een strategiesessie ten behoeve van het nieuwe bedrijfsplan 2022-2024.

In de zomer is de RvC fysiek bij elkaar gekomen voor de twee dagen durende heisessie. Het aanwezigheidspercentage van elke commissaris was in 2021 100% bij de vergaderingen van de RvC en van de commissies, met uitzondering van dhr. Verkoren (84%, in verband met afwezigheid bij de AC).