Skip to content

Ontwikkelingen in 2022

2022 was een onrustig jaar voor de RET en de RvC. De nasleep van corona is nog steeds merkbaar en ook de sterk gestegen energieprijzen raken de RET. Het was in 2022 nog lang onduidelijk of en in welke vorm de Beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) door zou gaan. De RET heeft daarnaast te maken gehad met afschaling van openbaar vervoer door tekort aan personeel als gevolg van ziekteverzuim, niet vervulde vacatures en minder reizigersopbrengsten. Vanwege voornoemde omstandigheden verkeert RET in financieel zwaar weer. De RvC is met regelmaat geïnformeerd en betrokken bij de gesprekken over de financiële positie. Hierbij was er in het bijzonder ook aandacht voor de interne bedrijfsvoering en de noodzakelijke verbeteringen daarvan.