Skip to content

De Nederlandse Corporate Governance Code

De directie en de RvC zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC). De RET past de NCGC toe voor zover passend voor een niet-beursgenoteerd bedrijf als de RET en rapporteert samen met de directie over de naleving van de NCGC aan de aandeelhouder.  

Jaarlijks worden het jaarverslag én de separate verantwoording over de naleving van de NCGC in het voorjaar aan de aandeelhouder ter vaststelling aangeboden en gepubliceerd op de website. Daar waar de RET N.V. afwijkt van de NCGC, legt zij jaarlijks op hoofdlijnen verantwoording af in het jaarverslag.  

Bekijk hier de tabel naleving Corporate Governance code.