Skip to content

Bijeenkomsten van de RvC

In 2022 is het nieuwe bedrijfsplan (2022-2024) in uitvoering gegaan. De RvC heeft toezicht gehouden op de uitvoering van de strategie door intensief de voortgang te monitoren en de noodzakelijke verandering te stimuleren. De financierbaarheid van het OV in de toekomst en de interne bedrijfsvoering vormden dit jaar de rode draad van de besprekingen tussen RvC, het directieteam, de aandeelhouder en de MRDH.

In 2022 is met de directie ook gesproken over een aantal andere onderwerpen, zoals voertuigbeschikbaarheid, medewerkers, organisatiestructuur, interne audits, verlenging Hoekse lijn, nieuwe busremise Beverwaard, de vernieuwing van het betaalsysteem OV-betalen, de noodzaak van verbeteren en het vernieuwen van de sterk verouderde IT omgeving ter ondersteuning van de bedrijfsvoering (onder andere ERP-systeem en cybersecurity). Tijdens een aantal werkbezoeken op verschillende RET-locaties is de RvC door niet directieleden geïnformeerd over cultuur en concessiemanagement, verbeterplan metrobeschikbaarheid, toekomst ander Tramnet, bedrijfsvoering/ ICT, Wet Lokaalspoor en ontwikkeling reizigersgedrag na corona.

In mei 2022 is de jaarlijks terugkerende tweedaagse heisessie van de RvC gehouden, deels zonder en deels met de directie. Daarbij werd, in aanwezigheid van de directie en andere medewerkers van de RET, onder andere stilgestaan bij de volgende punten: 

  • zelfevaluatie RvC; 
  • cultuur en diversiteit; en
  • veranderprogramma RET.