Beloningsbeleid

De RvC stelt de jaarlijkse prestatiecriteria voor de onderneming vast en bespreekt de realisatie daarvan. Voor de beloning van de statutair directeur spelen de prestatiecriteria verder geen rol, maar wel voor zijn jaarlijkse beoordeling. De prestatiecriteria die voor 2021 zijn vastgesteld hebben een relatie met de begroting of met de strategische langetermijndoelstellingen van de RET, zoals vastgelegd in het bedrijfsplan. Vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende steun vanuit het Rijk hebben de directie en het management besloten af te zien van hun bonus over het boekjaar 2021. Voor de beloning van de algemeen directeur en de RvC is voor het boekjaar 2021 besloten de nullijn aan te houden en af te zien van de automatische indexatie op basis van de WNT-norm 2021.