Skip to content

Diversiteit

De RET voldoet aan het streefcijfer van gemiddeld 30% man-vrouw verhouding (58% man en 42% vrouw op managementniveau, 50% man en 50% vrouw op directieteamniveau en 60% man en 40% vrouw op RvC niveau), de spreiding van leeftijd en diversiteit in opleiding en ervaring.  

Hiermee past de RET de best practice uit de Corporate Governance Code toe (best practice 2.1.5 en 2.1.6) en artikel 2:166 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek waarin het wettelijke streefcijfer tussen de verhouding mannen en vrouwen in het bestuur, raad van commissarissen en de bij nader door de vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies is vastgelegd. 

Extra aandacht is er voor de culturele diversiteit in alle managementlagen van de organisatie en inclusie voor de gehele RET. Hiertoe wordt tweede helft van 2023 een samenhangend diversiteit & inclusie beleid opgesteld met verdere implementatie in 2024.