Skip to content

Milieu

Op duurzaamheidsgebied lag in 2022 het accent op verdere professionalisering en bewustwording rond energieverbruik. Eerder werd voorzien in zonnepanelen en een donkergroen stroomcontract. In 2022 werden met hulp van de CO2-prestatieladder belangrijke stappen gezet naar het integraal in kaart brengen van verbruik en uitstoot. Deze ladder is ook een instrument voor benchmarks met andere bedrijven. In de aanloop naar certificering in 2023 steeg het bewustzijn en werd op diverse terreinen het energieverbruik verder teruggedrongen. Met een certificaat van de CO2-prestatieladder kan in 2023 gestructureerd aandacht worden gegeven aan het verder terugdringen van energiegebruik en daarmee van CO2 uitstoot.

Verder is in 2022 gestart met opstellen van een aanvraag voor een Gesloten Distributiesysteem (GDS) voor het leveren van stroom aan de omgeving. Overcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk van de RET kan dan onder voorwaarden worden gebruikt voor levering van stroom aan derden. Een mooi voorbeeld van toegevoegde waarde leveren en het op een andere manier verbinden met de stad.

Wat betreft klimaatadaptatie wordt samen met de gemeente Rotterdam gekeken naar de impact van extreme weersomstandigheden en naar maatregelen hoe we ons hierop kunnen voorbereiden.

Ten aanzien van circulariteit, wordt gelet op hergebruik van materialen, onder meer bij de bouw van de toekomstige busgarage Beverwaard, maar ook bij bedrijfskleding van monteurs en frontliners. Tevens ligt de focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (en inkopen), onder meer bij aanschaf van nieuw materieel.

Slimme tramOp innovatiegebied wordt samengewerkt met de organisaties MRDH, HTM en EBS. Naast pilots met een mobiele abri (beschutting voor reizigers bij omleidingen) en de in de prijzen gevallen Slimme Tram (o.a. sensoren voor voorspelbaar onderhoud) is het Xibe-platform gelanceerd om gezamenlijk goede ideeën uit te werken en te financieren vanuit het Innovatiefonds. Xibe-platform is een open en transparant platform met aanspreekpunten in betrokken organisaties. Vanuit die wisselwerking ontstond ook de pilot met op afstand bedienbare pictogramseinen bij tram. De duurzaamheids- en innovatiemotor draait dus op volle toeren en zo dragen we op korte en langere termijn bij aan een schonere en leefbare regio met minder CO2-uitstoot (en andere emissies) met zo min mogelijk impact op het milieu.

Uitstoot

De CO2-uitstoot bedroeg in 2022 ca. 16 miljoen kg. Het energiegebruik is bij metro en tram in grote lijnen gelijk gebleven, maar de emissiefactor voor de (groene) stroom waarmee de uitstoot berekend wordt is lager dan voorgaande jaren.

CO2-uitstoot in kg per modaliteit 2022 2021 2020
Bus 11.303.614 12.820.346 13.861.309
Tram 1.028.762 1.846.665 1.799.017
Metro 3.637.872 6.181.997 6.130.779
Totaal (incl. Ferry) 15.970.249 21.353.268 22.215.440

CO2

Energieconsumptie

Energieconsumptie bij bus is afgenomen. In 2022 is de tweede batch elektrische bussen in gebruik genomen. Hierdoor steeg het aantal zero emissie bussen van 55 naar 97 stuks en is er sprake van afname van uitstoot.

Energieconsumptie in kWh 2022 2021 2020
Bus 37.164.988 41.686.209 44.747.173
Tram 23.380.965 24.622.201 23.986.891
Metro 82.678.906 82.426.626 81.743.718
Totaal (incl. Ferry) 143.224.859 150.273.144 151.772.896

Energie