Personalia directie

Maurice Unck (1974)

Algemeen/statutair directeur

Maurice Unck is sinds juni 2017 algemeen/statutair directeur (CEO) van de RET. Hij heeft een lange staat van dienst in de OV-sector. Zo was hij onder meer commercieel directeur in de regio Noordoost en directeur Bedrijfs- en Productontwikkeling bij NS. Daarna was hij directeur Onderhoud & Service bij NedTrain. Zijn laatste functie was bestuurslid van de Raad van bestuur van de NS.

 


Afdelingen:
Naast de algehele leiding heeft Maurice Unck de verantwoordelijkheid voor de stafafdelingen Regie & Ontwikkeling, Personeel & Organisatie, Informatievoorziening en Communicatie.

Nevenfuncties:
-   Lid Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep 9292
-   Lid Raad van Commissarissen Rotterdamse Mobiliteits Centrale B.V.
-   Lid Raad van Commissarissen Trans Link Systems B.V.
-   Lid van de strategische adviesraad Traffic and Transport van TNO

Joop Bakker (1961)

Directeur Exploitatie

Joop Bakker werd in 2007 benoemd tot directeur Middelen. In september 2009 werd hij directeur Exploitatie. Sinds 2012 is hij ook directeur van RET Bus B.V. Voorafgaand aan de RET heeft hij leidinggevende functies gehad bij vervoerbedrijven Connexxion en NZH.

 

 

Afdelingen:
Joop Bakker is verantwoordelijk voor de afdelingen: Rail Tram, Bus, Rail Metro, Fast Ferry, Veiligheid, Bedrijfsbureau Exploitatie, OVCP, Centrale Verkeersleiding, Marketing, Verkoop en Services.

Nevenfunctie:
-   Lid Raad van Commissarissen Rotterdamse Mobiliteits Centrale B.V.

Frank Hoevenaars (1966)

Financieel directeur

Frank Hoevenaars is met ingang van 1 oktober 2014 financieel directeur van de RET. Daarvoor  was hij werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam en verantwoordelijk voor de financiën, planning en risicomanagement van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Voor het Havenbedrijf Rotterdam vervulde hij diverse financiële managementfuncties bij AVR/van Gansewinkel en KPN en was hij openbaar accountant bij PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

 


Afdelingen:
Frank Hoevenaars is verantwoordelijk voor de afdelingen Concern Control, Concern Administratie, Business & Project Control, Inkoop & Contractmanagement

Nevenfuncties:
-   Bestuurslid Vereniging van Stedelijke Vervoersbedrijven (VSV)
-   Lid van dagelijks bestuur Coöperatie Openbaar Vervoer Bedrijven

 

Paul Lorist (1965)

Directeur Techniek

Paul Lorist is sinds 2011 directeur Techniek en belast met het beheer van de metro- en traminfrastructuur en de RET-vloot. Voordat hij toetrad tot de directie van de RET, deed hij 20 jaar ervaring op met beheer, planning, coördinatie en onderhoud van materieel bij de Koninklijke Landmacht en het Ministerie van Defensie.

 

 

Afdelingen:
Paul Lorist is verantwoordelijk voor de afdelingen Ingenieursbureau, Vlootservices, Vlootmanagement, Logistiek, Inframanagement en Infraservices.

Nevenfuncties:
-   Commissielid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten
-   Bestuurslid Stichting RailAlert

 

De statutaire directie van de vennootschap bestaat uit één mannelijk persoon. Het directieteam bestaat uit 6 mannen en 2 vrouwen. Bij de RET staan kwaliteit en diversiteit van de directie voorop. In de directie is er diversiteit in leeftijdsopbouw en achtergrond.

Bij de invulling van de laatste positie van de directeuren is zorgvuldig gekeken naar het gewenste profiel van de nieuwe directeuren. Hierbij is de gewenste evenwichtige verdeling meegewogen. Ondanks dat op dit moment de directie nog voor 100 procent uit mannen bestaat, blijft het streven om aan de doelstellingen van de Wet bestuur & toezicht te voldoen.